عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نمایش فیلم روزی روزگاری سینما با حضور کارگردان؛ میراب اقدم

به بهانه روز ملی سینما سمینار این هفته انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، به نمایش فیلم؛ روزی، روزگاری سینما با حضور کارگردان این اثر؛ آقای شهرام میراب اقدم برگزار خواهد شد.

نمایش فیلم روزی روزگاری سینما با حضور کارگردان؛ شهرام میراب اقدم
نمایش فیلم روزی روزگاری سینما با حضور کارگردان؛ شهرام میراب اقدم

ورود برای عموم آزاد و رایگان است
زمان؛ غروب سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۸ تا ۲۰
مکان؛ خیابان مطهری، خیابان پلیس، باغ موزه قصر، سالن موزه مارکوف، درب ورودی پشت ساختمان

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران