عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال

پس از دو سال تلاش در حوزه خبر، خانه ثابت با شماره ۳۱۷۴۴ در فهرست و سیاهه آثار ملی کشور قرار گرفت و موضوع به مراجع ذی صلاح ابلاغ شد. استاری که از سفرنویس آغاز شد.

لوح ثبتی خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال
لوح ثبتی خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال

طبق این ابلاغیه «خانه ثابت (معروف به کاخ ثابت‌پاسال)» تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.

داخل یکی از اتاق های خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال
داخل یکی از اتاق های خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال

این خانه که میان افراد به کاخ ثابت پاسال، کاخ پاسال، کاخ ورسای ایران، قصر سنگی و … مشهور بود توسط حبیب الله ثابت پاسال از بازگانان و تجار دوره پهلوی بنا شده بود.

خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال
خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال

پس از اتفاقات سال ۱۳۵۷ در اختیار برخی نهادهای امنیتی بود مدتی قاچاقچیان مواد مخدر را در آن بازداشت موقت و محاکمه کردند و اندکی بعد روسپیان زن نجات داده شده از شهر نو را در آن سامان دادند. مدتی بعد ادارهٔ اطلاعات برای رسیدگی به امور کسانی که پاسپورتشان توقیف شده بود این خانه را در دست گرفت.

خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال
خانه ثابت معروف به کاخ ثابت پاسال

ته نویس اول) با توجه به خبر چند روز پیش درخصوص پیوستن سازمان میراث فرهنگی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیا پرونده ثبتی خانه ثابت پاسال رونمایی خواهد شد؟ آیا خطر تخریب این خانه را تهدید نمی کند؟
گزارش و اخبار مرتبط با خانه ثابت پاسال؛
خانه حبیب الله ثابت پاسال ۹ آذر ۱۳۹۳
1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \