عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نشست منظر باستان شناسی شهر تهران و اهمیت آن در گردشگری

سمینار این هفته انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با عنوان “منظر باستان شناسی شهر تهران و اهمیت آن در گردشگری” و با حضور دکتر مهسا وهابی برگزار خواهد شد.
ورود برای عموم آزاد و رایگان است

نشست منظر باستان شناسی شهر تهران و اهمیت آن در گردشگری
نشست منظر باستان شناسی شهر تهران و اهمیت آن در گردشگری

خانم وهابی دانش آموخته ادانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی است. وی متخصص باستان شناسی شهری و پژوهشگر مطالعات تهران، کاشف محوطه باستانی در خیابان مولوی، برنده  جایزه تهران پژوه برتر در سال ۱۳۹۴ و  مسئول دبیرخانه چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران هستند.
زمان: سه شنبه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۸ تا ۲۰
مکان: خیابان مطهری، بعد از تقاطع شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس، باغ موزه قصر، موزه مارکوف، (درب ورودی پشت ساختمان)

همسفران