عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نشست قصبه های شاه عبدالعظیم

پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث فرهنگی نشستی را با عنوان؛ راه ها و راه آهن تهران به ری؛ (قصبه شاه عبدلاعظیم) در دوره ناصری با حضور دکتر سیاوش درودیان برگزار می کند.

نشست قصبه های شاه عبدالعظیم
نشست قصبه های شاه عبدالعظیم

* حضور در این سخنرانی برای عموم آزاد و رایگان میباشد.
زمان: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: تهران، خیابان امام خمینی، ابتدای سی تیر، روبروی موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی، سالن همایشها
تلفن: ۱-۶۶۷۵۸۷۶۰

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران