عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

آرامگاه خواجه شمس الدین حافظ (حافظیه)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان حافظیه ، آرامگاه خواجه شمس الدین حافظ (حافظیه)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران :  ۱۰۰۹ تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۹/۱۸ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه آرامگاه خواجه شمس الدین حافظ (حافظیه) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کاربری

کاربری فعلی

مالک اثر

مالک فعلی اثر

خبرخوان:

یادگاری‌نویسی‌ بر دیوارهای حافظیه، نتیجه برگزاری بی‌برنامه مراسم بزرگداشت حافظ (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۰۷/۲۰)

احداث محور فرهنگی در آرامگاه حافظ (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۰۴)

معاون میراث‌فرهنگی کشور: محوطه آرامگاه حافظ دو برابر افزایش می‌یابد (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۹/۲۸)

همسفران

    \