عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

نشست گورنوشته و کتیبه‌های خصوصی دوران ساسانی

گورنوشته و کتیبه‌های خصوصی دوران ساسانی و  مستندنگاری، آسیب‌شناسی، و طرح مرمت گنبد دوپوستۀ مسجد جامع عباسی اصفهان، برنامه هشتاد و ششمین نشست کمیته آموزش ایکوموس است.

نشست گورنوشته و کتیبه‌های خصوصی دوران ساسانی
نشست گورنوشته و کتیبه‌های خصوصی دوران ساسانی

نشست علمی، تخصصی موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، با سخنرانی محمد مهدی کلانتری درخصوص؛ مستندنگاری، آسیب‌شناسی، و طرح مرمت گنبد دوپوستۀ مسجد جامع عباسی اصفهان و همچنین دکتر سیروس نصرالله زاده در ارتباط با؛ کتیبه‌های خصوصی دوران ساسانی (گورنوشته، وقفی، یادبودی) برگزار می گردد.
زمان؛ سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵-۱۷
مکان؛ تهران خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان، تالار دکتر شیرازی
ورود برای عموم آزاد است

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \