عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

شهر شیراز

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

نام شهر :

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

* پیشینه و تاریخچه :

* اطلاعات جغرافیایی:

الف) مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ب) ارتفاع از سطح دریا :

ج) روستا ها :

* مردم شناسی و جامعه شناسی :

۱) جمعیت شهر :

۲) زبان و گویش :

۳) مذهب :

۴) آیین ها ، سنتها ، آداب و رسوم و … :

۵) ره آورد (سوغات) :

الف) صنایع دستی :

ب) شکمی :

* جاذبه های گردشگری :

۱) اماکن و جاذبه های طبیعی :

۲) آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی :

آرامگاه خواجه شمس الدین حافظ (حافظیه) – (شماره ثبت ملی ۱۰۰۹) واقع در ضلع شمالی خیابان حافظیه

آرامگاه شیخ‌ مصلح ‌الدین ‌سعدی شیرازی (سعدیه) (شماره ثبت ملی ۱۰۱۰)  شهر شیراز

باغ جهان نما (شماره ثبت ملی ۹۲۸) واقع در شهر شیراز ، چهارراه حافظیه ، خیابان قرآن

۳) سایر :

* سرشناسان :

۱) ادبی :

۲) سیاسی :

۳) مذهبی :

۴) هنری :

* پیش شماره تلفن :

* شماره پلاک ماشین :

* تارنما ها :

همسفران

    \