عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نشستهای چهارمین کنگره تهران از فردا

نشست های چهارمین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران از فردا با عناوین فوق العاده ای مثل؛ شناخت و ارزیابی پنج گورستان تاریخی شهر تهران (کاوه منصوری)، منظر فرهنگی شهر ری (سیاوش درودیان)، پژوهشی در میدان ارگ تهران بر اساس کاوشهای باستان شناسی و … برگزار می شود.

چهارمین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران
چهارمین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران

حضور در این نشستها را یگان و برای عموم آزاد است
مکان؛ سالن همایش موزه یاران باستان، ابتدای خیابان سی تیر
ریز برنامه به شرح زیر است؛

۱۱:۰۰ تا

۱۲:۳۰

نشست اول

منظرهای فرهنگی، دبیر نشست : جناب آقایعادل فرهنگی
با حضور : سرکار خانم هما بهبهانی و سرکار خانم انوشه منصوری

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰ ۱٫      راهبردهای حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی درگستره ی حریم پایتخت : سرکار خانم غزال کرامتی
۱۱:۲۰تا ۱۱:۴۰

 

۲٫      شناخت و ارزیابی ۵ گورستان تاریخی شهر تهران : جناب آقای کاوه منصوری
۱۱:۴۰ تا ۱۲:۰۰ ۳٫      منظر فرهنگی شهر ری : جناب آقای سیاوش درودیان
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ گفتگو پیرامون نشست اول

اقامه نماز و ناهار : ۱۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰

نشست دوم

باستان شناسی، دبیر نشست : جناب آقای ناصر پازوکی
با حضور : جناب آقای فرشید مصدقی امینی و جناب آقای محمدرضا نعمتی

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ ۱٫      اهمیت مطالعات باستان شناسی در کلان شهر تهران با تکیه بر نویافته های کاوش مولوی : جناب آقای محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار
۱۳:۵۰ تا ۱۴:۱۰ ۲٫      کاوش باستان شناسی در جوار برج تاریخی طغرل : جناب آقای مرتضی ادیب زاده
۱۴:۱۰ تا ۱۴:۳۰ ۳٫      پژوهشی در میدان ارگ تهران بر اساس کاوشهای باستان شناسی : سرکار خانم شقایق هورشید
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ گفتگو پیرامون نشست دوم

استراحت ۱۵تا۱۵:۳۰

۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ نشست سوم

پژوهش در معماری و شهرسازی، دبیر نشست : جناب آقای ناصر تکمیل همایون

با حضور : جناب آقای غلامحسین تکمیل همایون و جناب آقای مهرشاد کاظمی

۱۵:۳۰تا ۱۵:۵۰ ۱٫      معرفی دانشنامه تهران و ضرورت تدوین آن : جناب آقای علی همدانی
۱۵:۵۰ تا ۱۶:۱۰ ۲٫      معرفی طرح های مطالعاتی بازار تهران، امامزاده ها و مساجد : جناب آقای محمد بهرام زاده
۱۶:۱۰ تا ۱۶:۳۰ ۳٫      معرفی فعالیت های تهران پژوهی ؛ دروازه غار،مولوی، سی تیر : جناب آقای احمد مسجد جامعی
۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ گفتگو پیرامون نشست سوم

برنامه روز دوم

روز دوم، دوشنبه ۲۱/۱/۹۶
۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰

نشست اول (۴)

مرمت در معماری ، دبیر نشست : جناب آقای حسین رایتی مقدم
با حضور : جناب آقای محمد حسن محبعلی و جناب آقای علی اکبر سعیدی

۹:۰۰ تا ۹:۲۰ ۱٫      حضور عمارت مسعودیه در روند زندگی جامعه : جناب آقای عادل فرهنگی
۹:۲۰ تا ۹:۴۰ ۲٫      مرمت مسجد امام خمینی (ره) : جناب آقای محمد حسن محبعلی
۹:۴۰ تا ۱۰:۰۰ ۳٫      حفاظت و مرمت عمارت موزه ی علی اکبر خان صنعتی : جناب آقای فرامرز پارسی
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ گفتگو پیرامون نشست اول (۴)

استراحت ۱۰:۳۰  تا ۱۱:۰۰

۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

نشست دوم (۵)

میراث معماری و شهرسازی، دبیر نشست : جناب آقای محمد رضا حائری مازندرانی
با حضور : جناب آقای علی کرمانیان و جناب آقای سید علیرضا قهاری

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰ ۱٫      مغالطه های کالبدی کلان شهر تهران : جناب آقای حکمت الله ملاصالحی
۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ ۲٫      نقش محور خیابان انقلاب در شهر تهران :  سرکار خانم گیتی اعتماد
۱۱:۴۰ تا ۱۲:۰۰ ۳٫      شهرک اکباتان مدنیت معماری مدرن ایران : جناب آقای بهروز مرباغی
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ گفتگو پیرامون نشست دوم (۵)

اقامه نماز و ناهار : ۱۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰

نشست سوم (۶)

مرمت شهری، دبیر نشست : جناب آقای سید محسن حبیبی
با حضور : جناب آقای علیرضا قلی نژاد و جناب آقای اسکندر مختاری طالقانی

۱۳:۳۰تا ۱۳:۵۰ ۱٫      مرمت در شهر : جناب آقای حمیدرضا نیلی
۱۳:۵۰ تا ۱۴:۱۰ ۲٫      طرح ارتقا کیفیت زندگی در شهر تاریخی تهران : جناب آقای علی محمد سعادتی
۱۴:۱۰ تا ۱۴:۳۰ ۳٫      ساماندهی بازارچه نایب السلطنه : جناب آقای علی اکبر موسوی
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ گفتگو پیرامون نشست سوم (۶)
استراحت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰

برنامه افتتاحیه

زمان عنوان برنامه
۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ افتتاحیه
۹:۰۰ تا ۹:۱۵ پخش فیلم : تهران
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
قرائت قرآن کریم
۹:۱۵ تا ۹:۲۰ سخنرانی جناب آقای جبرئیل نوکنده ریاست محترم موزه ی ملی ایران و میزبان برگزاری کنگره ی تاریخ معماری و شهرسازی استان تهران
۹:۲۰ تا ۹:۳۰ سخنرانی جناب آقای رجبعلی خسروآبادی ریاست محترم اداره کل میراث استان تهران و رئیس
کنگره ی تاریخ معماری و شهرسازی استان تهران
۹:۳۰ تا ۹:۴۵ سخنرانی جناب آقای اسکندر مختاری طالقانی رئیس کمیته ی علمی کنگره ی تاریخ معماری و شهرسازی استان تهران
۹:۴۵ تا ۱۰:۰۰ سخنرانی جناب آقای محمد حسن طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی کشور
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵ سخنرانی جناب آقای سید محمد بهشتی ریاست محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی
۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰ سخنرانی جناب آقای سید حسین هاشمی استاندار محترم تهران
۱۰:۳۰ تا ۱۱ استراحت

برنامه اختتامیه

۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ اختتامیه
مراسم تجلیل از پیشکسوتان مطالعات تاریخ معماری و شهرسازی تهران با حضور :
جناب آقای سید حسین هاشمی استاندار محترم تهران
جناب آقای احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران
جناب آقای محمد حسن طالبیان معاون محترم سازمان میراث فرهنگی
جناب آقای سید محمد بهشتی ریاست محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی
جناب آقای رجبعلی خسروآبادی ریاست محترم اداره کل میراث استان تهران
جناب آقای جبرئیل نوکنده ریاست محترم موزه ی ملی ایران
و اعضای هیئت علمی چهارمین کنگره ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران؛تهران

پایان روز دوم

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>