عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

خانه حسین بهزاد

خانه حسین بهزاد ؛ آدرس استان تهران ، شهر تهران ، خیابان آزادی ، خیابان نوفلاح ، چهارراه کلهر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کاربری

کاربری فعلی

مالک اثر

مالک فعلی اثر

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

خبرخوان:
خانه بهزاد، دیگر نشانی از استاد ندارد (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۷/۱۸)
آینده خانه بهزاد در دستان رئیس جمهور، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۷/۱۸)
خانه استاد بهزاد قرار نبود موزه شود (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۷/۱۹)
چالش‌ها بر سر هدیه بودن یا تملک خانه بهزاد ادامه دارد (خبرگزاری میراث فراهنگی – ۹۰/۸/۰۱)

خانه استاد بهزاد مرکز آموزش هنرهای سنتی شد (روزنامه همشهری – ۹۲/۱۱/۲۰)

همسفران

    \