عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

کاخ موزه حسین بهزاد (موزه هنری حسین بهزاد)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس کاخ موزه حسین بهزاد (موزه هنری حسین بهزاد): استان تهران ، شهر شمیرانات ، کاخ موزه سعدآباد

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کاربری

کاربری فعلی

مالک اثر

مالک فعلی اثر

خبرخوان:

تعطیلی ۳ ساله موزه بهزاد با بهانه تعمیرات (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۷/۱۸)

همسفران

    \