عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

ساختمان مجله توفیق هم تخریب شد

ساختمان هئیت تحریریه هفته نامه فکاهی و طنز توفیق که از سال ۱۳۰۲ در شب های جمعه منتشر می شد، شبانه تخریب شد.

ساختمان هئیت تحریریه مجله توفیق، قبل از تخریب
ساختمان هئیت تحریریه مجله توفیق، قبل از تخریب
ساختمان هئیت تحریریه مجله توفیق، بعد از تخریب
ساختمان هئیت تحریریه مجله توفیق، بعد از تخریب

مجله توفیق در دهه چهل دو عمارت را در اختیار داشت، یکی در خیابان جمهوری (استانبول) جنب پاساژ مصطفی پایان که جلسات هر سه شنبه مجله توفیق در آن برگزار می شد و دیگری چاپخانه رنگین در خیابان صف که هئیت تحریریه مجله بود.

ساختمان چاپخانه رنگین (دفتر مجله توفیق)
ساختمان چاپخانه رنگین (دفتر مجله توفیق)

شوربختانه چندی پیش بخش غربی چاپخانه رنگین (مجله توفیق) شبانه تخریب شد، این تخریب بدون اطلاع مدیران شهری و میراث بوده و مالک بدون تخریب جداره اصلی بنا، عمارت را از داخل ویران کرده است.

تخریب کامل عمارت غربی و آماده سازی برای تخریب ساختمان شرقی مجله توفیق
تخریب کامل عمارت غربی و آماده سازی برای تخریب ساختمان شرقی مجله توفیق

لازم به ذکر است، طبق نقل قولهای افراد محلی، مالک درصدد تخریب بخش شرقی مجله توفیق است و قسمتهایی از ملک را نیز ویران کرده است. حال باید منتظر واکنش سازمان میراث فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط بود.

ساختمان شرقی مجله توفیق (چاپخانه رنگین) در حال تخریب
ساختمان شرقی مجله توفیق (چاپخانه رنگین) در حال تخریب

هفته نامه توفیق با حدود نیم قرن فعالیت از سال ۱۳۰۲ تا سال ۱۳۵۰ ه خورشیدی در شب های جمعه  منتشر می شد و شعارش این بود؛ همشهری شب جمعه دو کار یادت نره؛ دوم خریدن مجله توفیق

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>