عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

سر پرسی لورن Sir Percy Loraine

سر پرسی لورن Sir Percy Loraine وزیر مختار کشور انگلستان در ایران در اوایل سلطنت رضاشاه بود. وی متولد ۵ نوامبر ۱۸۸۰ م شهر لندن است و در ۲۳ می ۱۹۶۱ در خانه اش و یدون فرزند درگذشت.
سر پرسی لورن Sir Percy Loraine از ۲۵ فوریه ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۹ م به عنوان دبیر دوم و سوم سفارت انگلستان در ایران خدمت می کرد. سر پرسی لورن در نهم مه ۱۹۰۹ به رم برای ادامه خدمت منتقل شد. Sir Percy Loraine  از اول اکتبر ۱۹۲۱ با عنوان فرستاده ویژه و وزیر مختار به ایران بازگشت و تا هفتم دسامبر ۱۹۲۶ م که به کشور یونان مامور شده بود، در این سمت باقی ماند.

سر پرسی لورن Sir Percy Loraine
سر پرسی لورن Sir Percy Loraine

وی در کشورهای مصر، ترکیه، یونان، سودان و ایتالیا نیز مشغول به کار بود و علاقه شدیدی نیز به اسب سواری و نژاد اسب داریوش Darius horse داشت.
آثار و اماکن مرتبط با سر پرسی لورن Sir Percy Loraine :
سفارت انگلستان در تهران
آثار و اماکن با ارتباط کم سر پرسی لورن Sir Percy Loraine:
خانه سپهبد امیراحمدی، نخستین سپهبد ایران

خانه و اقامتگاه تابستانی سپهبد امیراحمدی (باغ موزه هنر ایرانی)
خانه و اقامتگاه تابستانی سپهبد امیراحمدی (باغ موزه هنر ایرانی)

وقایع و اتفاقات مربوطه به سر پرسی لورن Sir Percy Loraine:
کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹
منابع و سرچشمه ها درباره سر پرسی لورن Sir Percy Loraine
خاطرات نخستین سپهبد ایران، به کوشش زرگری نژاد، تهران، مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی
اسناد نخستین سپهبد ایران، به کوشش سیروس سعدوندیان، مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی
دیپلمات ها و کنسول های ایران و انگلیس، لویی رابینو

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>