عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
820 سفر
37198 همسفر

تهران زیبا و میدان بهارستان

شماره هشتم ویژه نامه سازمان زیباسازی شهر تهران این بار اختصاص دارد به میدان و اقدامات انجام شده در میدان بهارستان تهران، این ویژه نامه را می توانید از اینجا دانلود کنید.

تهران زیبا و میدان بهارستان
تهران زیبا و میدان بهارستان

در این ویژه نامه مقالات زیر را می توانید بخوانید؛ صدای پای تاریخ بر سنگ فرشهای میدان بهارستان، مترو تا طراحی میدان دوقلوی منیریه، میدان مهمترین وفضاهای مکث شهری که فراموش شده، از طاق نصرت تاتیان آنمن و ….

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران