عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

دیدار آثار پیشگامان ارمنی ایرانی هنر معاصر ایران

نمایشگاه دیدار، نگاهی دارد به آثار پیشگامان ارمنی ایرانی هنر معاصر ایران، این نمایشگاه با آثار لیلیت تریان (مجسمه ساز)، سرژ آواکیان (گرافیست)، ادمان آیوازیان (نقاش و معمار)، سیمون آیوازیان (نقاش، معمار و عکاس)، گارنیک دِرهاکوپیان (نقاش و معمار) مزین شده است.

دیدار آثار پیشگامان ارمنی ایرانی هنر معاصر ایران
دیدار آثار پیشگامان ارمنی ایرانی هنر معاصر ایران

زمان؛ ۱۰صبح تا ۱۹ شب تا تاریخ ۲۲ دی ماه
مکان؛ خیابان کریمخان‌‌زند، نبش خیابان نجات‌اللهی شمالی،بوستان حضرت مریم(س)، نگارخانه مریم ۰۲۱-۸۸۹۲۲۱۲۱
نمایشگاه حاضر هنرمندانی از رسانه های مختلف را در برمیگیرد. برخی از اینان نه تنها در مقام هنرمند بلکه به خاطر استادی و تاثیر بر نسلهایی از شاگردان، هنر این سرزمین را بالنده تر کردهاند. عناصر آثار این هنرمندان قدرتمند و ساده اما همراه با روحی از بیانگری و غناست. گردآوری این آثار کمک میکند تا این آثار بیشتر در معرض دید و فکر قرار گرفته و راه برای پژوهشهای آینده هموارتر گردد.
فرهنگ و هنر ارامنه  همزیستی پایداری با فرهنگ ایرانی داشته است. هنر ارمنی در ایران هم از آن تغذیه نموده، هم بر آن تاثیر گذاشته است. نام های بسیاری را می توان برشمرد که هرکدام لهجه ها و عناصر تازهای را به داشته های تصویری اضافه نموده اند.

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \