عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

نکوداشت دکتر ناصر تکمیل همایون

نکوداشت دکتر ناصر تکمیل همایون، به پاس نیم قرن تلاش علمی و فرهنگی وی باحضور چهره های علمی و فرهنگی میهن برگزار می گردد.

نکوداشت دکتر ناصر تکمیل همایون
نکوداشت دکتر ناصر تکمیل همایون

زمان: دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶
مکان: شهر تهران، بزرگراه جلال آل احمد، اتبدای بزرگراه کردستان، مجموعه فرهنگی هنری ایوان شمس
ورود برای عموم آزاد است
نکوداشت دکتر ناصر تکمیل همایون با مشارکت؛ انجمن ایرانی تاریخ، انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تاریخ فرهنگی، موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی، معاونت فرهنگی، اجتماعی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران و … برگزار می شود.

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \