عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
336 سفر
11798 همسفر

دستهایتان طلا

خشت طلا، بهانه است، دستهایتان طلا، به خاطر همت و جسارت شما، که به دور از همه تعصبات کور و کج فهمی ها، این نشان کهن سرزمین ایران را دوباره احیاء کردید، خدا قوت

سردر باغ ملی قبل و بعد از احیاء
سردر باغ ملی قبل و بعد از احیاء

ته دلم می ماند، اگر نمی نوشتم، در سومین دوره جایزه خشت طلایی، سازمان زیباسازی و شهرداری منطقه ۱۲ شهرداری تهران، برای احیا و بازسازی سر در باغ ملی و مجموعه میدان مشق تهران، خشت طلایی را از آن خود کردند…
از ترس دلواپسان، نوشتن بیشتر را می گذاریم برای آینده و باز هم سر تعظیم فرود می آوریم برای همت شما

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران