عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

سردر باغ ملی

آدرس سردر باغ ملی: استان تهران، شهر تهران، ابتدای خیابان امام خمینی (سپه سابق)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران ۱۹۶۸ :  تاریخ ثبت ۰۲/۰۲/۱۳۷۶ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :  E 51″25’00.93      N 35″41’06.86

سر در باغ ملی
سر در باغ ملی

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : دروازه باغ ملی، میدان مشق، سردر ملی، باغ ملی، دروازه مشق

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : رضا پهلوی، از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴

امکان بازدید : دارد

پیشینه و تاریخچه :

گزارشها و نوشته های سفرنویس درخصوص سردر باغ ملی؛
دستهای تان طلا (اول آذر ۱۳۹۵)
سردر باغ ملی بدون چراغدان (شهریور ۹۷)

این صفحه هنوز به صورت کند و کاو ریزبینانه ، ‌سفرنویسی نشده است

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \