عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

کاخ سلطنتی فرح آباد

کاخ سلطنتی فرح آباد، کاخی که به دستور مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۱ ساخت آن شروع و در سال ۱۲۸۳ به پایان رسید و به نامهای کاخ فرح آباد، کاخ فیروزه، کاخ قصرفیروزه، قصر فیروزه، قصرفرح آباد، کاخ تروکادورو ایران، کاخ سلطنتی، کاخ موزه قصر فیروزه، موزه سپاه، موزه نیروی دریایی سپاه شناخته می شود.
آدرس کاخ سلطنتی فرح آباد: استان تهران ، شهر  تهران، بزرگراه شهید عباس دوران، نیروی دریایی سپاه پاسداران
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۳۳۱ تاریخ ثبت ۱۳۵۵/۱۱/۲۰ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … کاخ سلطنتی فرح آباد :  E 51″30’28.10   N 35″41’58.63
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۲۷ متر
نامهای دیگر : کاخ فرح آباد، کاخ فیروزه، کاخ قصرفیروزه، قصر فیروزه، قصر فرح آباد، کاخ تروکادورو ایران، کاخ سلطنتی، موزه سپاه، موزه نیروی دریایی سپاه
پیرامون نام (وجه تسمیه) :
دوران و بانی اثر : قاجاری و مظفرالدین شاه
امکان بازدید از کاخ سلطنتی فرح آباد: ندارد
پیشینه و تاریخچه :
کاربری؛ کاخ سلطنتی
کاربری فعلی؛ موزه نظامی
مالک اثر؛ املاک خالصه دولتی
مالک فعلی اثر؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این صفحه هنوز به صورت کند و کاو ریزبینانه ، ‌سفرنویسی نشده است

 

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \