عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

نشست از اطاق موزه مبارکه ناصری تا موزه ملی

نشست این ماه، برگی از تاریخ کاخ موزه گلستان با عنوان؛ از طاق موزه مبارکه ناصری تا موزه ملی ایران و با حضور دکتر محمدنادر نصیری مقدم، استاد دانشگاه و مدیر دپارتمان زبان و ادب فارسی و پژوهش ایران شناسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه در کاخ گلستان برگزار می شود…

نشست از اطاق موزه مبارکه ناصری تا موزه ملی
نشست از اطاق موزه مبارکه ناصری تا موزه ملی

زمان؛ سه شنبه ۱۲ امرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰٫۳۰ تا ۱۲
مکان؛ کاخ موزه گلستان، تالار سخنرانی ها

همسفران

    \