عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

جداره بهارستان جان داد

طرح حذف زوائد بصری و نورپردازی میدان بهارستان که با شروع مجلس دهم شورای اسلامی کار رسمی خود را در خیابان شهید مصطفی خمینی آغاز کرده بود، با از بین بردن صراحی ها (نرده) عمارت های ارزشمند جداره ها در حال انجام است.

تخریب طارمی ها (نرده) عمارت های میدان بهارستان و خیابان سیروس
تخریب صراحی ها (نرده) عمارت های میدان بهارستان و خیابان سیروس، عکس محمد روحی

مناقصه اولیه مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی (حدفاصل میدان سپاه و چهارراه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه ۱۲ در فرودین ۱۳۹۱ اعلام عمومی و جلسات اولیه آن در تیرماه ۹۴ برگزار شد که در نهایت امر پس از بهسازی میدان بهارستان مقررشد؛ میدان بهارستان‌ به‌عنوان یک میدان تاریخی با بازطراحی حوض و فواره ایرانی و چیدمان نشیمن با مفهوم دعوت به انتظار و نظاره خانه ملت (مجلس) به بهره‌برداری برسد.

طارمی های کهن جداره خیابان شهید مصطفی خمینی قبل از تخریب
صراحی های کهن جداره خیابان شهید مصطفی خمینی قبل از تخریب
طارمی های کهن جداره خیابان شهید مصطفی خمینی بعد از تخریب
صراحی های کهن جداره خیابان شهید مصطفی خمینی بعد از تخریب

طرح حذف زوائد بصری و بهسازی جداره عمارت های روبروی مجلس و مسجد عالی شهید مطهری نیز با آغار مجلس دهم شورای اسلامی استارت خورد که در تعطیلات خرداد ماه صراحی های ارزشمند این عمارت ها از بنا جدا و معدوم شد. حال باید منتظر پاسخ ماند که این نرده ها که شاهد اتفاقات تاریخی میدان بهارستان بودند به چه دلیل تخریب شده است!

جای خالی طارمی ها (نرده) در عمارت خیابان سیروس
جای خالی صراحی ها (نرده) در عمارت خیابان سیروس

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران