عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

کاروانسرای خانات

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس کاروانسرای خانات: استان  تهران ، شهر تهران ، خیابان مولوی ، خیابان صاحب جمع
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران :  ۱۰۴۱۸ تاریخ ثبت ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه کاروانسرای خانات و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کاروانسرای خانات بزرگترین کاروانسرای دایر شهر تهران و استان تهران است.

خبرخوان

خانات ؛‌نوستالوژی پدر برای پسر (روزنامه همشهری)

همسفران

    \