عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

کارگاه بین المللی طراحی در بافت تاریخی عودلاجان

کارگاه بین المللی طراحی در بافت تاریخی عودلاجان  تهران با حضور اساتید و دانشجویان از دانشگاه ساپینزای رم ایتالیا، دانشگاه دالیان چین و دانشگاه تهران و دانشگاه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی گرمسار برگزار می شود.

کارگاه بین المللی طراحی در بافت تاریخی عودلاجان
کارگاه بین المللی طراحی در بافت تاریخی عودلاجان

گروه حاضر در کارگاه شامل ۴ استاد از دانشگاه‌های ساپینزای رم و پلی‌تکنیک میلان از ایتالیا و  ۲ استاد از دانشگاه دالیان چین و اساتیدی از دانشگاه تهران و دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار و ‌گروه‌های دانشجویی از هر سه کشور مذکور می‌باشد. این کارگاه از روز ۱۸ تا ۲۳ آبان‌ماه در دانشگاه تهران و با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری : ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۴
مکان: دانشکده معماری دانشگاه تهران

همسفران

\