عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

شهر اردکان

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

نام شهر : اردکان

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

* پیشینه و تاریخچه :

* اطلاعات جغرافیایی:

الف) مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ب) ارتفاع از سطح دریا :

* مردم شناسی و جامعه شناسی :

۱) جمعیت شهر :

۲) زبان و گویش :

۳) مذهب :

۴) آیین ها ، سنتها ، آداب و رسوم و … :

۵) ره آورد (سوغات) :

الف) صنایع دستی :

ب) شکمی :

* جاذبه های گردشگری :

۱) اماکن و جاذبه های طبیعی :

۲) آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی :

آب انبار حاج محمدرضا (شماره ثبت ملی ۲۵۳۵۸) واقع در خیابان باهنر

دخمه ‌های شریف ‌آباد (شماره ثبت ملی ۹۲۸۴) واقع در روستای دیلم، محله شریف آباد

مسجد زیرده (سفلی) (شماره ثبت ملی ۱۶۲۷)‌ واقع در محله زیرده (سفلی)

۳) سایر :

* سرشناسان :

۱) ادبی :

۲) سیاسی :

۳) مذهبی :

۴) هنری :

* پیش شماره تلفن :

* شماره پلاک ماشین :

* تارنما ها :

انجمن چهارسوق کویر اردکان

همسفران

    \