عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

اسکلت مولوی و رسانه ها

خبر تهیه شده درارتباط با اسکلت ۷۰۰۰ ساله مولوی و تبدیل محوطه پیرامونی به سایت موزه در رسانه بازنشر خوبی داشت، جلسه ای هم با حضور رئیس سازمان زیباسازی، شهردار منطقه دوازده و قائم مقام ایشان آقای سعادتی، آقای محیط طباطبایی به نمایندگی از آقای بهشتی، آقایان اسماعیل زاده و مصدقی از دانشگاه تهران و بانو مهسا وهابی در محوطه کشف تشکیل شد و تصمیمات خوبی هم اتحاذ شد، آقای سعادتی در پیامی تلگرامی اعلام کرده بود که آماده همکاری هستند. آقای بهشتی هم در پژوهشگاه چنین اعلام کرده، خدای را سپاس. در ادامه لینک برخی از رسانه ها را خواهید دید؛

اسکلت 7000ساله تهران
اسکلت ۷۰۰۰ساله تهران

بانوی ٧هزارساله‌‌ی تهران ماندگار شد (تارنمای امرداد)
خواب زن ۷۰۰۰ساله تهران پریشان نمی‌شود انوی ٧هزارساله‌‌ی تهران ماندگار شد (خبرگزاری ایسنا)
خوابهایم پر از بیداری است؛ بانوی ۷ هزار ساله تهران ماندنی شد (پایگاه خبری هنرنیوز)
اسکلت بانوی ۷۰۰۰ ساله تهران ماندنی شد – خواب بانوی ۷۰۰۰ ساله تهران پریشان نمی‌شود (ایران بوم)
و …

همسفران