عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش)

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی) عمارتی که توسط اردشیر جهانیان تاجر زرتشتی مذهب، مدیر شرکت مهرآیین و تجارتخانه اردشیر و شرکاء، نایب رئیس انجمن زرتشتیان، نویسنده کتابهای مذهبی و .. در آن به عنوان سردبیر ماهنامه هوخت فعالیت می کرد

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی)
عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی)

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی ) آدرس؛ استان تهران، شهر تهران، خیابان جمهوری، چهارراه سی تیر، شماره ۴۸۱

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران :  این اثر ثبت ملی نشده

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ارتفاع از سطح دریا : ۱۱۷۶ متر

نامهای دیگر : داروخانه داریوش

جلد نشریه هوخت آبان 1336
جلد نشریه هوخت آبان ۱۳۳۶
تصویری از ماهنامه هوخت سال 1344
تصویری از ماهنامه هوخت سال ۱۳۴۴

پیرامون نام (وجه تسمیه) : به علت بهره برداری به عنوان دفتر ماهنامه هوخت به این عنوان شهره شده است (هوخت به معنی گفتار نیک است)

ماهنامه هوخت
ماهنامه هوخت

دوران و بانی اثر : اواخر پهلوی اول، انجمن زرتشتیان تهران و اردشیر جهانیان

امکان بازدید : دارد

پیشینه و تاریخچه :

این صفحه هنوز به صورت کند و کاو ریزبینانه ، ‌سفرنویسی نشده است

همسفران

    \