عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تخریب عمارت قاجاری تجارتخانه جهانیان

تجارتخانه جهانیان، که متعلق به مؤید السلطنه گرانمایه (پدر همسر کاشف السلطنه) بود و بعدها به عنوان تجارتخانه جهانیان بهره برداری می شد، تخریب و درختان باغ تجارتخانه آن شبانه قطع شد.

تجارتخانه جهانیان قبل از تخریب
تجارتخانه جهانیان قبل از تخریب

عمارت موصوف که جزو املاک مؤید السلطنه گرانمایه نایب رئیس سفارت عثمانی و وزیر مختار (سفیر) ایران در آلمان بود، بعدها به عنوان تجارتخانه جهانیان مورد بهره برداری قرار گرفت و سپس توسط اردشیر جهانیان به عنوان اولین نمایندگی شرکت زیمنس در ایران و با نام شرکت الکترو تل استفاده می شد.

عکس هوایی باغ تجارتخانه جهانیان تهران قبل از قطع درختان
عکس هوایی باغ تجارتخانه جهانیان تهران قبل از قطع درختان

تجارتخانه جهانیان که در بخش جنوبی باغ لاله زار زمان ناصرالدین شاه قرار داشت، مشجر بوده (تصاویر هوایی نشانگر این موضوع است) که متاسفانه در حال حاضر، تمامی درختان باغ مذکور که در زمینی به مساحت ۱۳۵۷ قرار داشت قطع شده است.

عکس هوایی باغ تجارتخانه جهانیان تهران قبل از قطع درختان
عکس هوایی باغ تجارتخانه جهانیان تهران قبل از قطع درختان

این عمارت قاجاری در فهرست آثار ملی کشور ثبت نشده بود و تالار و کتابخانه مجمر نیز که در شمال غربی همین عمارت قرار دارد، هم اکنون به عنوان کارگاه ساخت بدنه کنتور از آن بهره برداری می شود.

عکس هوایی باغ تجارتخانه جهانیان تهران بعد از قطع درختان
عکس هوایی باغ تجارتخانه جهانیان تهران بعد از قطع درختان

تجارتخانه جهانیان به وسیله خسرو شاه جهان و برادرانش که از ملاکان زرتشتی یزد بودند، در سال ۱۲۷۴ خورشیدی تأسیس شد. کار این تجارتخانه در ابتدا، صدور پنبه بود، ولی بعدها به صرافی و بانکداری منتهی شد. از فعالیت های این تجارتخانه، قبول سپرده در مقابل بیجک صندوق، جا به جایی پول در داخل کشور، خرید و فروش ارز و حواله های خارجی، قبول مالیات های دولت به مرکز و تسهیل امور خزانه دولت در مقابل دستمزد بود.

عمارت جایگزین تجارتخانه جهانیان بعد از تخریب
عمارت جایگزین تجارتخانه جهانیان بعد از تخریب

نخستین‌ چک‌ تضمینی‌ غیر دولتی‌ در ایران‌ از سوی‌ تجارتخانه جهانیان رایج‌ گردید. تأسیس‌ نخستین‌ شرکت‌ گوشت‌ و تأسیس‌ نخستین‌ شرکت‌ سهامی‌ تلفن‌ توسط تجارتخانه جهانیان شکل گرفت و این تجارتخانه مقدمات ایجاد بانک ملی را فراهم نمود و …

برای دیدن تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید.
ته نویس۱) گزارشی قبلا به صورت ناقص  از نحوه چگونگی تخریب تجارتخانه جهانیان در اینجا منتشر شده بود.
ته نویس ۲) گزارش کامل درخصوص نجارتخانه جهانیان تهران را در اینجا بخوانید.

همسفران

    \