عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

خانه سرلشگر شیبانی هم تخریب شد

خانه سرلشگر شیبانی که از خانه های ارزشمند خیابان سی تیر تهران بود با مجوز میراث فرهنگی تخریب شد، خانه سرلشگر شیبانی در شمال موزه آبگینه (خانه قوام) واقع شده بود و از جداره های با ارزش و دارای اهمیت محور گردشگری خیابان سی تیر بود.

تخریب خانه سرلشگر شیبانی
تخریب خانه سرلشگر شیبانی

گذر سی تیر و میرزا کوچک خان با توجه به کثرت اماکن گردشگری ویژه از قبیل موزه های ایران باستان و علوم و فنون، کلیساهای حضرت مریم و پطروس مقدس، آتشکده آدریان، کنیسه حیم و … مورد استقبال بی نظیر گردشگران ورودی و داخلی بود و به عنوان گذر ادیان ابراهیمی از آن یاد می شد، که به تازگی نیز بخش موزه دوران اسلام و طبقه دوم موزه ایران باستان افتتاح شده بود.

عکس هوایی تخریب شده خانه سرلشگر شیبانی
عکس هوایی تخریب شده خانه سرلشگر شیبانی

خانه سرلشگر شیبانی با معماری ویژه که متعلق به یکی از نظامیان بلند مرتبه دوران پهلوی اول بود شوربختانه شبانه تخریب و تنها در حال حاضر تنها جداره شرقی آن باقی مانده است.

جداره ارزشمند خانه سرلشگر شیبانی
جداره ارزشمند خانه سرلشگر شیبانی

چند ماه پیش نیز در صد و پنجاه متری شمال غربی خانه سرلشگر شیبانی، عمارت دیگری به نام عمارت ماوثاله تخریب شد. امید است به زودی سامانه ای برای مستند سازی و تشکیل پرونده اماکن تاریخی شهر تهران تهیه و تدوین شود تا از این گونه تخریب ها چه بدون مجوز چه با مجوزهای اینچنینی جلوگیری شود.

همسفران

  1. آرش ملكی مجد

    جای تاسف داره واقعا حیف ، همیشه فکر میکردم این خانه جزئی موزه است.

    شهریار؛ واقعا افسوس، رفیق مشتاق دیداریم شدید

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>