عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

اردشیر جهانیان

اردشیر جهانیان (زادروز ۱۲۹۵ ، سالمرگ اول بهمن ۱۳۷۵) تاجر زرتشتی مذهب، پدر گودرز جهانیان (از مدیران تجارتخانه جهانیان) مادر لعل فیروز، مدیر شرکت مهرآیین و تجارتخانه اردشیر و شرکاء، سردبیر ماهنامه هوخت، نایب رئیس انجمن زرتشتیان، نویسنده کتابهای مذهبی و …

اردشیر جهانیان
اردشیر جهانیان

اردشیر جهانیان در سال ۱۳۳۶ در عمارت تجارتخانه پدر (تجارتخانه جهانیان) تنها نمایندگی ورود محصولات زیمنس به ایران را اخذ و با همکاری ای که با شرکتهای بلژیکی برقرار نمود، نمایندگی واردات کریستالهای بلژیکی را به عهده گرفت.
نام براداران اردشیر جهانیان؛ شاهجهان، فریدون، اردشیر، مهربان (گودرز جهانیان در ۵ آبان ۱۳۱۰ مرحوم شدند)
صاحب ۵ دختر و سه پسر (ایران، هما، ایرج، داریوش، شیرین، پریچهر و فریبرز)
آثار و اماکن مرتبط با اردشیر جهانیان:

تجارتخانه جهانیان قبل از تخریب
تجارتخانه جهانیان قبل از تخریب

تجارتخانه جهانیان تهران، آدرس؛ استان تهران، شهر تهران، میدان امام خمینی (توپخانه)، خیابان لاله زار، کوچه مجمر، شماره  ۲۰
عمارت ماهنامه هوخت، آدرس؛ استان تهران، شهر تهران، خیابان جمهوری، چهارراه سی تیر، شماره ۴۸۱ (داروخانه داریوش فعلی)

عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی)
عمارت ماهنامه هوخت (داروخانه داریوش فعلی)

خانه اردشیر جهانیان آدرس؛ ضلع جنوبی خیابان طالقانی، جنب دانشگاه تربیت معلم
بیمارستان گوردز؛ آدرس؛ استان یزد، شهر یزد، (این بیمارستان از دهش فرزندان گودرز جهانیان بنا و به مدت ۱۰۰۰ سال وقف شده است)
آثار و اماکن با ارتباط کم اردشیر جهانیان:
مدرسه خسروی آدرس؛ استان یزد، شهر یزد (این مدرسه از دهش خاندان جهانیان بنا شده است)
تالیف کتاب؛ زن‍دگ‍ان‍ی‌ زرت‍ش‍ت (پ‍ی‍ام‍ب‍ری‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ آم‍وزگ‍ار ی‍ک‍ت‍اپ‍رس‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ان)‌ در سال ۱۳۴۹
تالیف کتاب؛ بیست و یک نوشتار درباره پایه‌های دین زرتشتی در سال ۱۳۶۲
تالیف کتاب؛ ویژگیهای تاریخ (شناختی از پایه گذاران تمدن در جهان) در سال ۱۳۶۴
وقایع و اتفاقات مربوطه به اردشیر جهانیان:

اردشیر جهانیان تا رفت             شعله ای گرم و پرتو افزا رفت

سالها خامه اش گُهر افشاند           صاحب خامه‌ی گُهرزا رفت

هوخت را کرد منتشر سی سال             زان سپس سرفراز و شیدا رفت

سخنش می نشست بر دل و جان        آن سخن پرور توانا رفت

همچو شمعی بتافت تا دم مرگ           شمع تابان مجلس آرا رفت

بود چون جویبار پرجوشی                 نرم نرمک به کام دریا رفت

رهنمون بود بهر دین بهی                 ره نمود و به چرخ مینا رفت

در دلش آتشی فروزان بود                 شعله افسرد و نور و گرما رفت

دید جور سپهر و شِکوه نکرد              پیر دریا دل شکیبا رفت

چونکه بیمار شد ز ناچاری                 از پی چاره و مداوا رفت

ای دریغا که درد، افکندش                 روح پاکش به نزد مزدا رفت

دید هشتاد و چند بهمن و دی                        اول بهمن او ز دنیا رفت

پنج دُخت و سه پور از او برجاست                    پدر پیر و پیر دانا رفت

تا ز گیتی رود سوی مینو                  پرتو افشان و آذرآسا رفت

پیکرش را به خاک بسپردند               روح پاکش به عرش اعلی رفت

در جهان دگر روانش شاد                  مرد دانشوری دریغا رفت

شاعر توران شهریاری

همسفران

    \