عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

یکصدو یکمین سالروز تاسیس آتشکده آدریان

بیست و سوم امرداد ۱۲۹۳ مطابق با روز اورمزد و فروردین ماه ۱۲۸۳ باستانی (۱۳ اوت ۱۹۱۳ م) سنگ بنای آتشکده آدریان تهران، توسط ارباب کیخسرو شاهرخ گذارده شد، معبد آدریان اولین آتکشده و اولین آتش بهرام (ورهرام) شهر تهران است.

نیایشگاه آدریان (آتشکده تهران) عکس مجتبی رحیمی تابناک
نیایشگاه آدریان (آتشکده تهران) عکس مجتبی رحیمی تابناک

همسفران

    \