عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
820 سفر
37198 همسفر

کمیته پیگیری خانه های تاریخی در TV

چند روز قبل برنامه ای در صدا و سیما ضبط شده در خصوص شهر تهران، در برنامه ای به نام “زنده باد زندگی” طبق معمول به خاطر محدودیت ها پشت صحنه نشسته بودم و دوستان و اساتید در برنامه حضور داشتند، فیلم کامل برنامه را که در ارتباط با معماری و خانه های تاریخی و فعالیت کمیته بود را می توانید، اینجا ببینید.

سجاد عسگری و دکتر انوشفر در برنامه زنده باد زندگی
سجاد عسگری و دکتر انوشفر در برنامه زنده باد زندگی

ته نویس اول) امیدوارم بتوانم از شر این نقابها رها شوم، خودم هم دیگر خسته شدم!

ته نویس دوم) هفته بعد گزارشی دارم، درخصوص مهاجران لهستانی در ایرن در همین برنامه ، البته باز هم پشت صحنه!

همسفران