عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تالار تیموری (موزه تاریخ ملی ، موزه تاریخ طبیعی اصفهان)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است.

آدرس تالار تیموری (موزه تاریخ ملی ، موزه تاریخ طبیعی اصفهان) : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان سپه ، خیابان استانداری (صوراسرافیل)
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران :  ۸۹۱ تاریخ ثبت ۱۳۴۸/۱۰/۰۱ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه تالار تیموری (موزه تاریخ ملی ، موزه تاریخ طبیعی اصفهان) و … :
ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : باشگاه افسران
پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

دایناسورها در حیات موزه تاریخ طبیعی اصفهان چه می کنند؟ (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۱۳۹۰/۰۷/۱۲)

همسفران