عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

قلعه نارین یا نارنج قلعه

قلعه نارین یا نارنج قلعه : آدرس استان یزد ، شهر میبد ، شمال میدان اصلی شهر ،
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران :  ۱۰۸۶ تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۵/۰۸ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه قلعه نارین یا نارنج قلعه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : قلعه فارس

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

خبرخوان :

حفاظت و مرمت نارین قلعه میبد در حال انجام است (خبرگزاری میراث آریا – ۱۳۹۰/۰۷/۱۲)
کهن‌دژ نارین‌قلعه، نگهبان شهر میبد (تارنمای امرداد – ۱۳۹۲/۰۲/۳۱)

همسفران

    \