عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

فصلنامه پیمان برای ۳۵۰ سالگرد بنای کلیسای وانک

هفتادمین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی فرهنگی ارمنیان به نام «پیمان» به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد بنای کلیسای وانک جلفای نواصفهان به چاپ رسید  این شماره پیمان به چگونگی سکونت ارمنیان در جلفای و تاریخچه‌ی کلیسای وانک اصفهان پرداخته است…

فصلنامه پیمان درخصوص کلیسای وانک اصفهان
فصلنامه پیمان درخصوص کلیسای وانک اصفهان

فصلنامه پیمان زیر نظر موسسۀ ترجمه و تحقیق هور و به کوشش و همت جمعی از پژوهشگران و فرهنگ دوستان ارمنی و همکاری بی‏دریغ محققان و نویسندگان فارسی زبان در موسسۀ هور منتشر می‏شود. هدف از انتشار فصلنامه، معرفی مشترکات فرهنگی ایرانیان ارمنی و سایر ایرانیان به طور عام و شناساندن بزرگان دانش و فرهنگ و آثار آنان به ویژه در ارتباط با فرهنگ ایران زمین بطور اخص، ارائه جلوه‏هایی از فرهنگ و عدالت خواهی تاریخی ارمنیان به پژوهشگران و خوانندگان خود بوده است. فصلنامۀ پیمان از بهار سال ۱۳۷۵ به خانواده نشریات ایرانی پیوسته و با گسترش مستمر دایرۀ همراهان و بسط گسترۀ تحقیقات فرهنگی خود، هم اینک در قالب مرجعی پربار در دسترس دانش پژوهان و محققان فرهیخته قرارگرفته است.  فصلنامۀ پیمان طی شمارگان گذشته خود بر آن بوده است که پیام فرهنگ و ادب فارسی را به ادبیات ارمنی و سخن ادب ارمنی را به دریای فرهنگ فارسی زبان راه داده، بتواند قدمی هر چند کوچک در راه دوستی تمدن‏ها بر دارد.
نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، شماره ۴
کدپستی: ۴۸۱۶۱-۱۵۸۸۷
تلفن: ۸۸۸۱۴۲۸۸
دورنگار: ۸۸۸۴۱۴۴۸

همسفران

    \