عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

نشست ۵۹ با نمایش فیلمی درخصوص خیابان ۳۰تیر

پنجاه و نهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع؛ کلانشهر و فرهنگ با پخش فیلم مستند «اهالی خیابان یک طرفه» از مهدی باقری به نمایش برگزار خواهد شد. سخنران اول این مراسم آقای دکتر ناصر فکوهی (مدیر انسان شناسی و فرهنگ و استاد دانشگاه تهران) هستند که با عنوان « پاریس: بازنمایی یک کلانشهر در هنر» صحبت خواهند کرد. سخنرانی دوم نیز توسط خانم زهره دودانگه (کارشناس ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران) با عنوان «کلانشهر تهران و شهرک های اقماری: رابطه زندگی روزمره زنان و فضا» انجام خواهد شد.

فیلم اهالی خیابان یکطرفه مهدی باقری در ارتباط با خیابان 30تیر
فیلم اهالی خیابان یکطرفه مهدی باقری در ارتباط با خیابان ۳۰تیر

محل: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب کوچه برادران مظفر(انتقال خون سابق) و کتاب فروشی شهر فرهنگ، ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران
زمان:  ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر  یکشنبه  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
برنامه راس ساعت  ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع،  در محل حاضر باشد.
ورود برای عموم آزاد است

همسفران