عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نشست فرهنگ و بازار

پنجاه و ششمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «فرهنگ و بازار» روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با نمایش فیلم مستند «یک روز دو باربر در بازار اصفهان» ساخته آقای رسول انتشاری برگزار می شود. در این نشست آقای دکتر  روح اله نصرتی نویسنده و انسان شناس درباره «بازار به مثابه ساخت اجتماعی (مطالعه ی موردی بازار سنتی تهران)»  و آقای​ دکتر ​محمد امیرپناهی٬ در ارتباط با«شبکه روابط اقتصادی در بازار مرزی (بانه)» صحبت خواهند کرد.

نشست بازار و فرهنگ
نشست بازار و فرهنگ

مکان: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب خیابان برادران مظفر (انتقال خون سابق)، طبقه‌ی فوقانی کتاب فروشی فرهنگ، ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران
زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر  یکشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
ورود برای عموم آزاد است.

همسفران