عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
820 سفر
37198 همسفر

قدس ایران و صادق هدایت

۱) ۱۹ فرودین نودو چهارمین سالمرگ صادق هدایت بود! ۲)۱۹ فروردین مطابق است با جشن فَروَردینگان یا فرودُگ زرتشتیان، جشنی برای یادبود درگذشتگان ۳)زرتشتیان در فروردین مراسمی دارند به نام “جا سبز باد” که به دیدار خویشان و آشنایانی که در سال گذشته یکی از اعضای خود را از دست داده‌اند، می‌روند و به یاد آن درگذشته جا سبز باد می‌گویند و به خانواده‌ی درگذشته سرسلامتی می‌دهند ۴) یکم فرودین ماه سالمرگ خدیجه ثقفی (قدس ایران) است و ایشان در گفتگویی گفته بود؛ کتاب‌های صادق هدایت را می خواندم کتاب‌های ایشان صداقت دارند اما هدایت نه! او گفته بود که امام منعی برای او و دخترانش درباره خواندن کتاب‌های هدایت نداشته است با این دلیل: کسی که در دعای کمیل جمله «اللهم انی اسئلک برحمتک التی وسعت کل شیئ» را می‌خواند آنچنان امیدی از رحمت واسعه خداوند در دلش ایجاد می‌شود که با مطالعه این‌گونه کتاب‌ها به نظام هستی بدبین نمی‌شود. تمام/

صادق هدایت در 15 سالگی
صادق هدایت در ۱۵ سالگی

همسفران