عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نشست شهری که نمی شناسیم با مهسا وهابی

بار دیگر شهری که نمی شناسیم عنوان نشستی است که با حضور خانم مهسا وهابی دانشجوی مقطع فوق لیسانس باستان شناسی و کاشف اسکلت ۷هزار ساله تهران، توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، برگزار می شود. در این سمینار تاریخ باستان شناسی و تاریخ تمدن و فرهنگ کهن تهران به عنوان نمونه هایی برای جذب گردشگر و چگونگی آن تشریح می شود.

اسکلت 7000ساله تهران
اسکلت ۷۰۰۰ساله تهران
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران

امروز مقوله ی توسعه و پیشرفت هم امری است لازم و غیر قابل اجتناب و هم ناخواسته و نادانسته تبدیل به وسیله و ابزاری گشته است که بی محابا آنچه می تواند راهگشای ما در خوانش تاریخ  و گذشته مان باشد را بدون هیچ مهلتی از شناخت آن به نابودی می کشد.مصادیق این امر را در همه ی کشور ها می توان جست اما آنچه مهم است چگونگی برخورد تصمیم گیرندگان در حوزه های مرتبط  با این قبیل مسائل در جهان میباشد. روی سخن ما در این گفتگو شهری است به نام تهران،پایتخت کشور ایران.شهری که خصوصا در دهه های اخیر سراسیمه و پر شتاب در حال گسترش و دگرگونی است.از پروژه های ملی گرفته تا ساخت و سازهای خرد و کلان …
ما به راستی چه مقدار از تهران می دانیم؟ در نگاهی کلی تر چه مقدار از ایران می دانیم؟ مگر جز این است که هراز چندگاهی برحسب تصادف و شانس اتفاقی گزارش می شود نگاه ها را به خود می کشاند بحث ها  شکل می دهد و پس از مدتی نه چندان بلند تمام این ها چون شمعی رو به خاموشی میرود؟ چاره چیست؟
بیندیشیم…

“آنچه می خواهیم بگوییم مختصری است از لزوم شناخت و آگاهی ما پیرامون داشته هایمان از فرهنگ و تاریخ سرزمین مان ایران”

زمان: سه شنبه۵ اسفند ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰
مکان: خیابان شریعتی، پایین تر از ایستگاه مترو قلهک، کوچه صدیق، کوچه بهشتی، خانه موزه شهید بهشتی
دسترسی با خودروی شخصی: خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، خیابان صبر، خیابان مطهری، کوچه بهشتی، خانه موزه شهید بهشتی

همسفران