عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

گور گردی و اسکلت ۷۰۰۰ ساله تهران

با توجه به اخبار منتشره روزهای اخیر در ارتباط با کشف اسکلت ۷۰۰۰ ساله در تهران، بد نیست تجربه گور گردی نادر را در کشور تونس بخوانید و با او همسفر شوید.

ته نویس: به زودی تصاویر جالبی از اسکلت ۷۰۰۰ ساله تهران تقدیم حضور خواهد شد.

گورگردی در تونس و اسکلت 7000 ساله در تهران
گورگردی در تونس و اسکلت ۷۰۰۰ ساله در تهران

همسفران