عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
332 سفر
11714 همسفر

انتشار کتاب باغ نگارستان

سازمان زیباسازی شهر تهران کتاب ” باغ نگارستان” را به قلم مصطفي ده پهلوان و مينا رمضان جماعت منتشر کرد. كتاب «باغ نگارستان» با توجه به نياز فرهنگي شهروندان نگارش و تدوين شده و با روشي علمي و مستند به موضوع این فضای تاریخی پرداخته است. در این کتاب با تکیه بر گزارش هاي تاريخي به اختصار شرحي از آن چه از آغاز تا كنون بر اين مجموعه گذشته است به نگارش در آمده است و همچنين شرح كاملي از پيشينه تاريخي و تحولات سياسي و فرهنگي در آن آمده كه نشان میدهد اين باغ تاريخي آبستن حوادث تلخ و شيرينی بوده است؛ حوادثي كه قصر قاجاري را محلي براي شكل گيري نخستين پايه هاي آموزش عالي ايران ساخته است.

ادامه ...